ABB negyedéves pénzügyi jelentés

2018-07-31 - Folytatódó nyereséges növekedés

A teljes rendelésállomány +8%1-kal nőtt, volumene minden divíziónál és minden régióban növekedést mutatott
 • A kisebb, de rendszeres megrendelések állománya +9%-kal nőtt, szintje minden divíziónál és minden régióban emelkedett
 • + 1%-kal nőtt az árbevétel
 • A gyorsan számlázható rendelésállomány aránya (book-to-bill ratio2): 1.07x; értéke minden divíziónál magasabb 1-nél
 • Az üzemi EBITA marzs2 60 bázisponttal nőtt, értéke 13,0%
 • A működési EPS2: +27%4
 • Az adózott nyereség +30%-kal javult, értéke 681 millió $
 • Az üzemi tevékenységek cash-flow-ja 1 010 millió $; egész évre stabil, kiegyensúlyozott készpénztermelő képességet várunk

„ A második negyedévben erőfeszítéseinket arra összpontosítottuk, hogy minden divíziónál és minden régiónban növeljük a rendelésállományt. A termelékenység javítására tett lépéseinknek köszönhetően javult a haszonkulcs, a működési EPS pedig kétszámjegyű növekedést mutat,” – nyilatkozta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója. „A vállalt határidőre sikeresen befejeztük a GE Industrial Solutions (GEIS) akvizícióját, és az új kollégáinkkal szorosan együttműködve megkezdtük a GEIS integrálást.”

„A négy divíziónk az üzleti folyamatok következetes és fegyelmezett végrehajtásával továbbra is a világszínvonalú hatékonyság és eredményesség elérésére törekszik,” – tette hozzá a vezérigazgató. „Az eredményeink azt jelzik, hogy a vállalatunk elmúlt években végrehajtott átalakítása sikeres, már érezteti kedvező hatásait.”

MUTATÓKVÁLTOZÁS VÁLTOZÁS
(millió $, ha másképp nincs jelezve) Q2 2018Q2 2017US$Összehasonlító alapon1
H1
2018
H1
2017
US$Összehasonlító
alapon1
Megrendelések 9 4838 349+14%+8%19 255 16 752+15% +7%
Árbevétel 8 8898 454 +5%+1%17 51616 308+7% +1%
Működési EBITA2 1 1671 042 +12% +8%3 2 227 1 985 +12% +6%3
működési bevételek %-ában13,0% 12,4%+0,6szp. 12,7%12,3% +0,4szp.
Nettó (adózott) jövedelem 681525 +30% 1 253 1 2490%
Alap EPS ($) 0,32 0,25+30%4

0,59 0,58 +1%4
Működési
EPS2($)
0,38 0,30 +28%4+27%4 0,69 0,58 +19%4 +16%4
Működési cash flow 1 010467 +116%492976-50%

Rövid távú kilátások
A makrogazdasági jelek pozitív trendet mutatnak Európában és az Egyesült Államokban, és Kínában várhatóan tovább folytatódik a növekedés. Általánosságban a globális piac visszatalált a növekedéshez, miközben a világ különböző részein növekvő geopolitikai bizonytalanság tapasztalható. Az olajárak és az árfolyam változásának hatásai várhatóan továbbra is befolyásolják a vállalat eredményeit.

2018. II. negyedév: a vállalatcsoport eredményei

Rendelésállomány

A teljes rendelés állomány 8%-kal (USD-ben számítva 14%-kal) nőtt; az egy évvel korábbihoz képest minden divíziónál és minden régióban növekedést mutat. A kisebb, de rendszeres rendelések állománya (ahová a 15 millió dollár alatti megrendeléseket soroljuk) minden divíziónál és minden régióban bővült, értéke 9%-kal nőtt. A nagy volumenű megrendelések a teljes rendelésállomány 7%-át tették ki. Ezek részaránya 2017. második negyedévében 8% volt. Az ABB átfogó digitális kínálata, az ABB AbilityTM, jelentősen hozzájárult a rendelésállomány második negyedévben tapasztalt növekedéséhez.

A gyorsan számlázható rendelésállomány aránya (book-to-bill ratio) a negyedév végére 1,07x-re javult. Egy évvel korábban ez az arányszám 0,99x volt.

A Szerviz rendelésállománya a tavalyi kedvező mutatókhoz képest is 2%-os (USD-ben 5%-os) javulást mutat. A Szerviz megrendelései jelenleg a teljes rendelésállomány 19%-át adják, szemben a tavalyi II. negyedévben regisztrált 20%-kal.

Az üzleti portfóliónak a B&R akvizíciójával összefüggő változásai nettó 3%-os pozitív hatást gyakoroltak a lejelentett rendelésállományunkra, amelynek értékére az amerikai dollár erősödése is 3%-os, árfolyamváltozásból származó pozitív hatást gyakorolt.

Piaci kitekintés

A negyedév során az ABB minden régióban erőteljes kereslettel találkozott:

– Az Európából érkezett összmegrendelés 10 százalékkal (22% USD-ben) emelkedett, amihez Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Norvégia, Spanyolország és Franciaország pozitívan járult hozzá, nagyobb mértékben, mint amennyit csökkent Svédország, Finnország és Svájc, így ellensúlyozva ez utóbbit. Az alapmegrendelések 12 százalékkal (24% USD-ben) nőttek. A növekedés fő motorját az Olaszországból és az Egyesült Királyságból érkező rendelések jelentették.


– Amerika 7 százalékos (7% USD-ben) emelkedést mutatott az összmegrendelésekben. Magasabb megrendelések érkeztek az Egyesült Államokból, Kanadából és Mexikóból. Az alapmegrendelések 7 százalékkal (7% USD-ben) nőttek. Az Egyesült Államok, összehasonlítási alapon, 6 százalékkal (7% USD-ben) nőtt az összmegrendeléseket tekintve, és 7 százalékot (8% USD-ben) az alapmegrendelésekben.

– Ázsiában, a Közel-Keleten és Afrikában (AMEA) az összmegrendelések 7 százalékkal (11% USD-ben) nőttek, Kínából, Indiából és az Egyesült Arab Emírségekből érkezett kitűnő megrendelésekkel. Az alapmegrendelések 7 százalékkal (12% USD-ben) nőttek, amihez pozitívan járult hozzá Kína, India és Ausztrália, ami bőven ellensúlyozta a Dél-Koreából és Dél-Afrikából érkező alacsonyabb rendelésállományt. Kínában az össz- és az alapmegrendelések 20, illetve 23 százalékkal (29%, ill. 32% USD-ben) nőttek.

Az ABB kulcsfontosságú ügyfélszegmenseiben a kereslet többségében nőtt:

– A II. negyedévben a közüzemi kereslet vegyes volt. A megújuló energiaforrások hálózatra kapcsolásával összefüggő tevékenységek, valamint a hálózat megbízhatóságának főként digitalizálással történő javítást célzó beruházások további erősödét mutattak. A nagyobb hálózati beruházások, például a távolsági energiaátvitel, továbbra is visszafogottak maradtak.


– A negyedévben, az iparban tapasztalt kereslet széles ügyfélkörben nőtt. A feldolgozó iparágak, beleértve a kőolaj- és földgázkitermelést, valamint a bányászatot, tovább növelték a beruházásokat, a barnamezős javak és eszközök korszerűsítésére és automatizálására koncentrálva a CAPEX-et. A kiválasztott iparágakra, mint például az élelmiszer- és italipar, valamint az autóipar, történő folyamatos fókuszálás jótékony hatással volt a megrendelések dinamikájára, különösképpen az ABB automatizálási és robotikai megoldásaira.

– A közlekedési és az infrastruktúra iránti kereslet szilárd volt, jó megrendelések érkeztek vasúti villamosításra, de az építőiparból és a speciális hajóépítésből is. A negyedév kiemelkedő elemei közé tartozik adatközpontok és az elektromos járművek gyorstöltési megoldásainak folyamatos, erős növekedése.

Next Level stratégia
Az ABB 2014 óta dolgozik a nyereséges növekedést, az üzleti folyamatok következetes végrehajtását és az üzleti szempontú együttműködést célul tűző Next Level stratégiája végrehajtásán. Az elmúlt évek során tett lépéseknek köszönhetően az ABB négy piacvezető, vállalkozó szellemű divíziót alakított ki, az ABB AbilityTM platform bevezetésével ugrásszerű javulásra törekszik a digitalizálásban, felgyorsította a működési kiválóság elérést szolgáló programok végrehajtását és megerősítette az ABB-márkát.

Az ABB valamennyi divíziója a kulcsfontosságú piacokon jövedelmező növekedést ér el az új és meglévő end-to-end ABB Ability™ megoldásokkal, amelyek hálózatra csatlakoztatott eszközöket biztosítanak, és intelligens felhőszolgáltatást alakítanak ki. A divíziók, támaszkodva a már elért lendületre, továbbra is az üzleti folyamatok következetes végrehajtására összpontosítanak, folytatják a növekedést szolgáló befektetéseiket, de ezzel párhuzamosan szorosabb kapcsolatot kívánnak kialakítani a díjazás és a működési teljesítmény között is.

Napjainkban az ABB jobb pozícióban van a minőségibb piacokon. Optimalizált és megerősített portfóliója két világos értéket kínál: a villamos energia eljuttatása bármely forrásból bármely fogyasztóhoz, illetve az iparágak automatizálása a nyersanyag-kitermeléstől a késztermékekig.

Hosszú távú kilátások
Az ABB három fő ügyfélszektorában – a közművek, az ipar, ill. a közlekedés és infrastruktúra – a vonzó, hosszú távú kereslet növekedését az energetika és a negyedik ipari forradalom vezéreli. Az ABB jó helyzetben van ahhoz, hogy erős piaci és földrajzi jelenlétével, széles üzleti tevékenységi körével, technológiai vezető szerepével és pénzügyi erejével megragadja a hosszú távú nyereséges növekedés lehetőségét.


További információk

A 2018 II. negyedév eredményeinek sajtóközleménye és prezentációja az ABB News Center honlapján, a www.abb.com/news oldalon és az Investor Relations honlapján, a www.abb.com/investorrelations oldalon érhetők el.

1 A „Kulcsszámok táblázata” a rendelések, a kisebb, de rendszeres rendelések és az árbevételek növekedését összehasonlító alapon (helyi pénznemben, a felvásárlások és a tőkekivonások függvényében kiigazítva), USD-ben kifejezve mutatja be.
2A nem GAAP szerinti egyeztetéseket lásd a “Supplemental Financial Information” című sajtóközlemény mellékletében.
3 Állandó árfolyam (nincs portfólió változásokhoz igazítva).
4 Az EPS növekedési rátát kerekítetlen számokkal számították. Az összehasonlító részvényenkénti jövedelem konstans árfolyamon (2014-es árfolyamok és nincsenek korrigálva az üzleti portfólió változásokhoz).

  •   Elvet
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Nyomtatás
   • Email
  •   Elvet
  seitp202 27c720699aea9a3dc12582cf00417e75